Autistic Seka – Facebook Home

Source: Autistic Seka - Home   About Otvoreno autistična žena srpskog / australijskog porekla koja osposobljava autistične ljude i njihove porodice da žive ispunjavajući, osnažujući živote. A proud, openly autistic woman of a Serbian/Australian background. Impressum Otvoreno autistična žena srpskog / australijskog porekla koja osposobljava druge autistične ljude i njihove roditelje da žive ispunjavajući, osnažujući …