Autistic Organizations, Networks & Groups | Sweden


Autistic Orgs & Allies

International | Africa | Australia | Canada | New Zealand | USA

Europe: Belgium | Denmark | Finland | France | Germany | Italy | Malta | The Netherlands | Portugal | Romania | Spain | Sweden

UK: Scotland


Sweden

Note: Lists include Autistic organizations created by Autistics, and ally organizations.


Organiserade Aspergare

Organiserade Aspergare är en intresseförening bildad av och för autister, alltså människor som har eller tror sig sannolikt kunna få en diagnos inom autismspektrumet. Eftersom vi vill arbeta utan inblandning av neurotypiska personer (NT), riktar sig vår förening till relativt självständiga autister. Det vill säga, att på egen hand kunna delta i föreningens verksamhet och föra sin egen och föreningens talan.

Inom OA arbetar vi på flera plan. Framförallt träffas vi för att umgås, bilda kamratskap och genom att vara ett socialt stöd för varandra. Tillsammans är vi starka och bara vår egen fantasi och engagemang sätter gränser för vad vi kan uppnå.

Facebook | YouTube | Site


Shine On Autistic Union
%d bloggers like this: