Institutions cost more and are harmful | Hope and Homes for Children in Bosnia and Herzegovina

Smještaj djeteta u instituciju košta do tri ili četiri puta više nego smještaj u hraniteljsku porodicu! Svaka tri mjeseca boravka u instituciji, dijete gubi jedan mjesec u razvoju, upozoravaju stručnjaci. Svijet zatvara ustanove kao što je Zavod u Pazariću. Facebook Translation: Accommodation of a child in the institution costs up to three or four times …

Children Better With Their Families, Not Institutions … | At Hope and Homes for Children in Bosnia and Herzegovina

Nadovezujući se na današnje iznošenje strašnih navoda i dešavanja iz Zavoda Pazarić možemo još jednom biti svjedoci činjenice da institucija nije mjesto za najbolji mogući rast i razvoj niti jednog djeteta. Objekti za institucionalnu brigu upravljaju svakodnevnim životom djece, oblikuju lični razvoj i buduće šanse velikog broja djece. Stalno ističemo da postoje brojna istraživanja koja …